หักกฎล้อรถมอเตอ โดนัทลดน้ำหนัก มิราเคิล ร์ไซด์ขนาดของคุณ

แตก จักรยาน ของคุณ ยาง ถน โดนัทลดน้ำหนัก มิราเคิล น ขนาด ความคุ้มค่าคุณทราบ ขนาดยาง จักรยานของคุณ ถนน ? เพียงแค่ สิ่งที่คุณ คิดว่าเมื่อ ได้รับ ยาง อื่น ที่จะเปลี่ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคคลที่? คุณจะตระหนักถึง การเข้าใจผิด ขนาด อาจจะ อันตรายหรือไม่ เช่นเดียวกับ ไซ, ให้แน่ใจว่าคุณ มีความตระหนักใน วิธีการที่ มีขนาดใหญ่ ยาง ของคุณ บางทีคุณอาจจะ ได้ เยี่ยมชม ความคุ้มค่าใน การทำเช่นนี้ โดย 150Versus60 ZR 17 รอบ ล้อรถเข็น หรือไม่ นี้มักจะเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การวัด ขนาด มูลค่า ของยาง จักรยาน Shinko ถนน ชนิด ของมูลค่า นี้จะถูก นำมาใช้ ในการถ่ายทอด องค์ประกอบเหล่านี้ ของยาง · ความแน่น · · มุมมอง อัตรา Pace รายงาน

· ริม ขนาด อิ่ม อิ่ม จะถูกตรวจสอบ ภายในเหตุผล นอกสุด สำหรับ บุคคลที่มี แก้ม ยาง รอบนอกสุด เหตุผล สำหรับ ทางเลือกที่ แก้ม ภายใน ภาพ นี้ มากกว่าความหลากหลาย ก่อน ( 150 ) ที่แสดงให้เห็น ความแน่น รอบ ยาง ยานพาหนะ อิ่ม มีให้ใน มิลลิเมตร จึง Shinko ยาง ของเรา เป็น 150 มิลลิเมตร มาก จำนวนเงินขนาดใหญ่ มัก จะมี ลักษณะที่ใหญ่กว่า ได้รับ ในการติดต่อกับ สถานที่ ด้วยเหตุนี้ การขยายตัวของ การลาก เนื้อเยื่อ มากขึ้นและ ไอเสีย มากขึ้น แม้ว่า ยางอาจ จะสูญเสีย การขยายตัว ฉุด เนื้อเยื่อ ที่ซับซ้อนน้อยกว่า . มุมมอง อัตรา ความหลากหลาย ที่ 2 อาจจะ อัตรา การจัดมุมมองรอบ ยาง และไม่ได้ เปิดเผย สถิติ ใด ๆ ที่นำไปสู่ ด้าน อัตรา หมายถึง อัตรา สัดส่วนกับปริมาณของ ยางเพราะ ความแน่น ของ ออกมาจาก ภาพ ของคุณมากกว่า Shinko ยาง ประกอบด้วยมุมมอง 60Per อัตรา ร้อย และดังนั้นจึง อยู่ในระดับที่ ผสม ขวาง รอบ ยางเป็น 60Per ร้อย ความแน่น รอบ ยางเพื่อให้ ระดับ ของแท้ใน มิลลิเมตร ได้รับการประเมิน ผล : 150 สูง โดย .6 ที่ 90mm . Pace รายงาน อัตราการ รายงาน ที่น่าสนใจจาก ยางอาจจะมา เมื่ออัตรา การจัดมุมมอง ที่ ได้รับการพิสูจน์ การใช้ อีเมล ก้าว รายงาน แน่นอนก้าว ที่ดีที่สุด จาก ยาง ที่มี กอง ที่ดีที่สุด ในกรณีที่ ระบุไว้ ความดัน ของคุณ ที่ดีที่สุด ค่าใช้จ่าย ที่อยู่อาศัย ที่เพิ่มขึ้น ถูกนำมาใช้ Pace รายงาน อ้างอิงข้อมูล ส่วนบุคคลที่ สามารถนำมา ใช้ในการ ตรวจสอบรายงาน อัตราดอกเบี้ย เป็นตัวแทนในการ รับ จดหมาย ภายใน ภาพ นี้ มากกว่า Shinko ยาง ของเรา ประกอบด้วยZ . ใบรายงาน แสดง ยางอาจเลือกที่จะ ใช้ มากกว่า 149mph M หมายถึง 62 ไมล์ ในแต่ละ ชั่วโมง พวกเขาต้องการ หมายถึง 186mph แต่ Z แสดงให้เห็น มากกว่า 149 ไมล์ ในแต่ละ ชั่วโมง . ริม ขนาด กล้ามเนื้อ ท้อง หลากหลาย สุดท้าย ที่อยู่ใน นิ้ว บ่งบอกขนาด ที่ ริม ยางอาจจะถูก แนบ ภายใน ภาพ นี้ มากกว่าShinko ยาง สามารถพอดีกับ ริมใช้ ขนาด17 นิ้ว . ข้อมูล เพิ่มเติม บาง บริษัท ให้ รายละเอียด อีกรอบ ยางเช่น เกี่ยวกับ ยาง การออกแบบ ยาง ที่ จอด บ่อย (N) หรือ รัศมี ( Ur ) ส่วนใหญ่ ถนน จักรยาน ยาง รถยนต์ มีการออกแบบ รัศมี ตั้งแต่ พวกเขาจะเปิด มากขึ้น และหลากหลาย เพิ่มขึ้น ในการควบคุม และการจัดการ ความสามารถในการ รวม ด้วยเหตุนี้ ออกมาจาก ภาพ ของคุณ มากขึ้น กว่า ป้าย ดังต่อไปนี้ ก้าว รายงาน ที่แสดงให้เห็น เกี่ยวกับ ยาง ที่ รัศมี ( Ur ) ยาง รถ ถนน จักรยาน จะมีการประกาศ ภายใน . MirielleVersusHIn หรือเพียงแค่ ใน . MirielleIn tats รายละเอียด เพิ่มเติม ที่ยังสามารถ ได้รับอนุญาตให้ เป็น กอง และบอท Pace . สุดท้าย Shinko ยาง ของเราก็คือ การออกแบบ รัศมี , 150mm มาก โดยมีอัตรา การจัดมุมมอง ของ 60Per ร้อย อาจจะ ติดตั้งบนริม จาก 17 มี นิ้ว ที่เหมาะสำหรับการิน มากกว่า 149mph . รหัส เหล่านี้ช่วยให้ คุณได้รับยาง ที่เหมาะสมสำหรับ ถนน จักรยานของคุณ หรืออาจจะอยู่ในความลึก ขนาด ในขณะที่ใช้ ยาง ที่เหมาะสมสำหรับ ถนน จักรยาน ของคุณเป็นจริง การป้องกันการตรวจสอบ ที่จะต่อสู้กับ เรื่องง่ายที่จะ หลีกเลี่ยงความเสียหาย ให้ใช้ ข้อมูลนี้ จะอยู่อย่างปลอดภัย ในทาง .

admin

View more posts from this author